Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

/Γενικοί όροι και προϋποθέσεις
Γενικοί όροι και προϋποθέσεις 2018-08-31T06:50:51+00:00

Ειδοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Nektar Natura d.o.o., email: info@nektarnatura.com, ελέγχει τα προσωπικά δεδομένα στην ιστοσελίδα nektarnatura.com και όλους τους τομείς (domains) που σχετίζονται με την εταιρεία.

H Nektar Natura αναλαμβάνει τη δέσμευση να προστατεύσει τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την Πράξη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Personal Data Protection Act (ZVOP-1) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων – General Data Protection Regulation (GDPR). Όλα τα δεδομένα που θα παρέχονται θα αντιμετωπίζονται με αυστηρή εχεμύθεια και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό που υποβλήθηκαν.

Η Nektar Natura επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου για τον σκοπό για τον οποίο το άτομο αυτό υπέβαλλε τα δεδομένα: επικοινωνία μαζί μας, κράτηση υπηρεσιών, έρευνες, συνδρομή στο ενημερωτικό μας δελτίο.

Όταν διαχειριζόμαστε δεδομένα που υποβάλλονται έμμεσα και άμεσα, δεσμευόμαστε από την Πράξη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία καθορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις αρχές και τα μέσα αποτροπής αντισυνταγματικής, άνομης και αδικαιολόγητης παρέμβασης στην ιδιωτική ζωή και αξιοπρέπεια ενός ατόμου κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η βάση για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι μία φόρμα συναίνεσης στην ιστοσελίδα που ο πελάτης εισάγει τις πληροφορίες που χρειάζονται για επικοινωνία/παραγγελία.

Για τις ανάγκες επεξεργασίας μίας παραγγελίας ή ενός αιτήματος, η Nektar Natura αποθηκεύει τα κάτωθι δεδομένα προσωπικής επικοινωνίας ενός ατόμου: όνομα, επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου,…

Η Nektar Natura δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα δεδομένα αυτά σε τρίτα μέρη, εκτός ΕΕ και ΕΕΑ, ή σε διεθνείς οργανισμούς στην περιοχή αυτή, εκτός αν αυτό είναι σύμφωνο με τον εφαρμοστέο νόμο και εμπίπτει στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο κείμενο αυτό.

Για να διασφαλίσει τη χρησιμότητα της ιστοσελίδας αυτής, η Nektar Natura μισθώνει υπηρεσίες από άλλες εταιρείες και παρόχους (παρόχους υπηρεσιών ΙΤ), που σημαίνει πως τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξεργάζονται από παρόχους που φιλοξενούν τις βάσεις δεδομένων μας και τις εφαρμογές για υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, ή για να στέλνουν πληροφορίες που εσείς αιτήστε, ή για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κτλ. Θα παρέχουμε δεδομένα αυτού του είδους σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών ή θα επιτρέπουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σε αυτούς μόνο στον βαθμό που απαιτείται για το συγκεκριμένο σκοπό. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται δε θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Οι πάροχοι εξωτερικών υπηρεσιών της Nektar Natura δεσμεύονται με συμβόλαιο να σεβαστούν την εχεμύθεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Κατά την χρονική περίοδο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων, κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να βλέπει, να μαγνητοφωνεί, να αντιγράφει, να συμπληρώνει, να διορθώνει, να μπλοκάρει και να διαγράφει τα προσωπικά του δεδομένα στη βάση δεδομένων σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο. Το άτομο μπορεί να εξασκήσει το δικαίωμά του αυτό επικοινωνώντας μαζί μας στην διεύθυνση info@nektarnatura.com.

Η Nektar Natura θα είναι θεματοφύλακας των αποκτημένων δεδομένων και θα αποτρέψει την κατάχρησή τους. Τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον/τους λόγο/λόγους στους οποίους συνέναισε ο χρήστης. Η Nektar Natura δεσμεύεται να αποθηκεύσει τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μόνο για όσο απολύτως διάστημα απαιτείται για να επιτευχθεί ο στόχος για τον οποίο τα δεδομένα συλλέχθηκαν.

Όταν δεν υφίσταται πλέον ανάγκη για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων ή κατόπιν γραπτού αιτήματος του χρήστη για διαγραφή (σταλμένo στο info@nektarnatura.com) τα δεδομένα θα διαγράφονται ή οι σχετικοί πάροχοι δεδομένων θα καταστρέφονται.

Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να αιτηθούν αλλαγής ή διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nektarnatura.com . Τα δεδομένα θα διαγράφονται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στον Επιθεωρητή Πληροφοριών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Κατάχρηση δεδομένων

Δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την Πράξη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Personal Data Protection Act (ZVOP-1) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων – General Data Protection Regulation (GDPR). Σε περίπτωση κατάχρησης των δεδομένων, θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός του ελάχιστου δυνατού χρόνου και όχι αργότερα από 72 ώρες από τη στιγμή που θα διαπιστώσουμε κάποια κατάχρηση.

Ανάληψη ευθυνών

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και συντηρείται καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή φροντίδα. Ωστόσο, η Nektar Natura δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί πως όλες οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα είναι ενημερωμένες, ακριβείς και σωστές. Όλες οι πληροφορίες δύναται να αλλαχθούν χωρίς να υπάρξει προηγουμένως ενημέρωση.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που περιλαμβάνουν πληροφορίες προσωρινά αποθηκευμένες στον υπολογιστή. Δεν ενημερώνεστε όταν τα cookies εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας. Ο κύριος σκοπός των cookies είναι να επιτρέπουν στους διακομιστές του δικτύου να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή και το πρόγραμμα περιήγησής σας στο δίκτυο, να προσαρμόζουν την ιστοσελίδα και να παρέχουν ευκολία και ταχύτητα. Τα cookies μας επιτρέπουν να σας δείχνουμε τις σωστές πληροφορίες που ψάχνετε και σας ενδιαφέρουν. Συλλέγοντας και αποθηκεύοντας πληροφορίες για τις ρυθμίσεις της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας cookies, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε καλύτερη ιστοσελίδα και εμπειρία αναφορικά με το marketing. Τα cookies δεν μας δίνουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας και οι πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω αυτών δεν περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα.

Η Nektar Natura διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την πολιτική της αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (το παρόν κείμενο) οποιαδήποτε στιγμή κατά τη δική της ευχέρεια.

Kamnik, 25 Μαΐου, 2018